Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Skrevet d. 18. februar 2019 af
Kim Møller
Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i TM Tønder Håndbold Elite A/S, cvr.nr. 32147550 til afholdelse

Tirsdag, den 5. marts 2019 kl. 19.00

Tønder Hallerne, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder i
Erhvervsklublokalerne i Hal 2

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om forhøjelse af selskabets selskabskapital ved kontantindskud
3. Vedtagelse af nye vedtægter i selskabet
4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
5. Eventuelt.

Forslaget om forhøjelse af selskabskapitalen er begrundet i selskabets økonomiske situation, hvor tilførsel af kapital er nødvendig for at sikre selskabets økonomiske fundament for en fortsat udvikling af selskabets aktiviteter. Det mindste beløb for forhøjelsen er på nominelt kr. 800.000,- og maximum for forhøjelsen er på nominelt kr. 1.200.000,-. De nuværende aktionærer skal have fortegningsret til de nye aktier, men aktier kan også udbydes til andre, idet selskabet i forbindelse med forhøjelsen ønsker at tiltrække nye aktionærer med større kapitalindskud. Tegningskursen er fastsat til 150 og udbydes i kapitalandele/aktier af kr. 100,-. De nye aktier skal have samme rettigheder og begrænsninger som de eksisterende aktier, og skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra datoen for registrering af kapitalforhøjelsen. Tegningsperioden begynder den 6. marts 2019 og udløber den 25. april 2019. Perioden for udnyttelse af fortegningsrettens løber dog alene til 26. marts. I tilfælde af overtegning overlades fordelingen til bestyrelsen.

I forbindelse med beslutning om den foreslåede kapitalforhøjelse forslås vedtægterne ændret ved tilføjelse af en ny § 3A med følgende ordlyd:

”I henhold til selskabslovens § 155, stk. 2 bemyndiger generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2019 selskabets bestyrelse til i perioden fra generalforsamlingen og det kommende år til at træffe beslutning om udvidelse af selskabskapitalen med minimum kr. 800.000,- og maksimum kr. 1.200.000,- ved kontant indskud. I dette tilfælde udløber bemyndigelsen den 5. marts 2020. Aktionærerne har sædvanlig fortegningsret, men udbud kan også ske til nye aktionærer. De nye aktier skal have samme rettigheder og begrænsninger, som de eksisterende aktier, og skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra datoen for registrering af kapitalforhøjelsen. Aktierne er ikke-omsætningspapirer, men kan lyde på ihændehaver.”

Dagsorden og de fuldstændige forslag ligger til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

På bestyrelsens vegne:
Stefan Østerby-Jørgensen
formand

Se flere populære nyheder fra TMTH.dk

Fem nye TMT-spillere vælger at bo i Tønder

Hele fem af de nye spillere på Tønder Kommunes elitehåndboldhold har...
4 uger siden

TMT pressede KIF

KIF Kolding var kun sekunder fra at rykke ned i 1.division...
3 dage siden

Nederlag i Toftlund

TM Tønder stillede op, uden Casper Madsen, Jonas Wilde og Mathias...
6 dage siden

TM Tønder spiller på fredag

Jaris Tobeler kom til TMT fra HC Empor Rostock, der i...
2 uger siden

TM Tønder slår Rostock

Det var en noget svingende præstation af TM Tønder, da de...
2 uger siden

Madsen er tilbage

Casper Rahr Madsen har de seneste knap to sæsoner siddet udenfor...
1 uge siden

En weekend med det sociale i fokus

TM Tønder har i den forgangene weekend været på træningslejre i...
5 dage siden