Generalforsamling i Støtteforeningen
Generalforsamling i Støtteforeningen
Generalforsamling i Støtteforeningen
Generalforsamling i Støtteforeningen

Generalforsamling i Støtteforeningen

Ordinær generalforsamling fredag den 12. maj 2023 kl. 17.30

Skrevet d. 17. marts 2023 af
Kim Møller
Generalforsamling i Støtteforeningen

Til medlemmer af TM Tønders støtteforening

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkaldes der herved til ordinær generalforsamling
Fredag den 12. maj 2023 kl. 17.30 i Tønderhallerne, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder,med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Behandling af indkomne, godkendte forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg som bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode er: Jens Christian Malle (ønsker genvalg) Lorens Petersen (ønsker genvalg) samt Christian Schmidt (ønsker genvalg)
På valg som suppleant: Ernst Johannsen (ønsker genvalg)
Ikke på valg – valgt for en 2 årig periode i 2022: Allan Mattesen samt Finn Hedegaard.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Pt. er valgt Peter Gregersen og Andreas Schütt – de ønsker begge genvalg)
9. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
TM Tønders Støtteforening
Allan Mattesen Jacobsen
Formand

Se flere populære nyheder fra TMTH.dk

TM Tønder skal have ny direktør

Tønder Kommunes elitehåndboldklub TM Tønder skal have ny direktør. Klubbens direktør...
2 uger siden

TM Tønder imødegår kritik.

Tønder Kommunes elitehåndboldklub TM Tønder afviser tidligere spilleres anklager om kontraktfiduser...
2 uger siden

God sæsonafslutning

TM Tønder var top klar til opgaven, onsdag aften mod KIF...
3 uger siden

Jaris Tobeler stopper i TMT

Efter to sæsoner i klubben, siger TM Tønder farvel til Jaris...
4 uger siden

Onsdag er pokaldag

På onsdag den 10.maj klokken 19.00 spiller TM Tønder den sidste...
4 uger siden