Køb af aktier
Køb af aktier
Køb af aktier
Køb af aktier

Køb af aktier

TM Tønder gør klar til fremtiden

TM Tønder Håndbold har gennem de sidste mange år været et markant samlingspunkt for byen Tønder og Tønder Kommune. Et fyrtårn, der er med til at gøre Tønder kendt i hele landet. Vi tilbyder nu, at privatpersoner og virksomheder kan blive medejere TM Tønder Håndbold Elite A/S.

Aktierne kan købes af både privatpersoner og virksomheder. Hent tegningsblanketter på vores kontor i Vestergade 9 eller print den her. Fortegningsretten for eksisterende aktionærer skal udnyttes inden 26. marts. Tegningen kan dog ske indtil senest 25. april.

Print tegningsbekræftelse her.

TM Tønder er en klub i udvikling. Bestyrelsen har lagt en 3 års plan for klubbens udvikling. Det er bestyrelsens forventning at der er et udviklingspotentiale i klubben, og at vi på sigt fortsat vil være i toppen af dansk herrehåndbold. Vi har fokus på en sportslig linje med udvikling af talenter fra egne rækker såvel som udefra samt fokus på at forbedre indtjeningen ved øgede sponsorindtægter samt indtægter fra nye initiativer og events. Alt dette for at sikre at vi i Tønder Kommune fortsat har et hold i toppen af dansk herrehåndbold.

Sidste sæson har budt på både en sportslig og økonomisk nedtur. Vi har erkendt, at det ikke gik som forventet. TM Tønder har brug for at opbygge kapitalen igen, og målet er en egenkapital på kr. 1.000.000,-, så klubben kan fortsætte sin udvikling. Rent sportsligt er vi på rette spor i denne sæson, men vi kan ikke forfølge det sportslige mål om på sigt at rykke op i Håndboldligaen igen uden at de økonomiske mål indfries.

Vi har i indeværende sæson fået opbygget en vinderkultur. Vi har i dag et rigtig godt setup omkring klubben. Det gælder både administrativt med vores administration og frivillige og sportslig med trænere og spillere, der alle gør en stor indsats for TM Tønder.

Det er dog en forudsætning for den fortsatte udvikling af TM Tønder, at egenkapitalen retableres og opbygges, men dette kan kun lade sig gøre med din hjælp.

Bestyrelsen forventer, at selskabet i indeværende sæson vil have et betydeligt underskud. På denne baggrund har vi med udgangspunkt i vores 3 års plan fået tilsagn om tegning af kapital fra flere store sponsorer.

Salg af nye aktier er således en forudsætning for, at vi kan fort¬sætte med håndbold næste år og fortsætte udvikling af TM Tønder.

Vi vil alle TM Tønder det bedste, men kan ikke gøre dette uden din hjælp.
En aktie har en pålydende værdi af 100 kr. og sælges for kr. 150. Man kan som minimum købe 5 aktier.

Med venlig hilsen
TM Tønder Håndbold Elite A/S