Referat fra TM Tønders Støtteforenings ekstraordinære generalforsamling
Referat fra TM Tønders Støtteforenings ekstraordinære generalforsamling
Referat fra TM Tønders Støtteforenings ekstraordinære generalforsamling
Referat fra TM Tønders Støtteforenings ekstraordinære generalforsamling

Referat fra TM Tønders Støtteforenings ekstraordinære generalforsamling

Denne blev også afholdt torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.15 i Klublokalet i Tønder Sports-og Fritidscenter

Skrevet d. 20. februar 2018 af
Flemming Sørensen
Referat fra TM Tønders Støtteforenings ekstraordinære generalforsamling

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

4. Fastsættelse af kontingent for 2018/19

5. Valg af revisor og revisorsuppleant

Formanden, Allan Mattesen Jacobsen, bød velkommen til de fremmødte, hvorefter han gik over til dagsordenens første punkt.

Valg af dirigent

Formanden foreslog Henning Jürgensen valgt. Der var ingen andre forslag, og Henning Jürgensen takkede for valget og gennemgik vedtægternes bestemmelser omkring af-holdelse af ekstraordinær generalforsamling. Efter denne gennemgang konkluderede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Valg af referent

Thorning Eriksen blev foreslået og valgt uden modkandidater.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Følgende 5 medlemmer valgtes til bestyrelsen uden modkandidater:

Allan Mattesen Jacobsen

Finn Hedegaard

Hans Diedrichsen

Jens Chr. Malle

Thorning Eriksen

Som suppleant til bestyrelsen valgtes uden modkandidater

Andreas Schütt

Fastsættelse af kontingent for 2018/19

Kontingent for sæsonen 2018/19 blev fastsat uændret til 250 kr. pr. medlem.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Paul-Erik Jensen valgtes som revisor. Da der ikke var forslag til revisorsuppleant be-myndigedes bestyrelsen til at afdække den post.

Dirigenten afsluttede herefter kl. 19.25 generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

For referat

Thorning Eriksen

 

Se flere populære nyheder fra TMTH.dk

Fem nye TMT-spillere vælger at bo i Tønder

Hele fem af de nye spillere på Tønder Kommunes elitehåndboldhold har...
4 uger siden

TMT pressede KIF

KIF Kolding var kun sekunder fra at rykke ned i 1.division...
3 dage siden

Nederlag i Toftlund

TM Tønder stillede op, uden Casper Madsen, Jonas Wilde og Mathias...
6 dage siden

TM Tønder spiller på fredag

Jaris Tobeler kom til TMT fra HC Empor Rostock, der i...
2 uger siden

TM Tønder slår Rostock

Det var en noget svingende præstation af TM Tønder, da de...
2 uger siden

Madsen er tilbage

Casper Rahr Madsen har de seneste knap to sæsoner siddet udenfor...
1 uge siden

En weekend med det sociale i fokus

TM Tønder har i den forgangene weekend været på træningslejre i...
5 dage siden