Referat fra TM Tønders Støtteforenings ekstraordinære generalforsamling
Referat fra TM Tønders Støtteforenings ekstraordinære generalforsamling
Referat fra TM Tønders Støtteforenings ekstraordinære generalforsamling
Referat fra TM Tønders Støtteforenings ekstraordinære generalforsamling

Referat fra TM Tønders Støtteforenings ekstraordinære generalforsamling

Denne blev også afholdt torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.15 i Klublokalet i Tønder Sports-og Fritidscenter

Skrevet d. 20. februar 2018 af
Flemming Sørensen
Referat fra TM Tønders Støtteforenings ekstraordinære generalforsamling

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

4. Fastsættelse af kontingent for 2018/19

5. Valg af revisor og revisorsuppleant

Formanden, Allan Mattesen Jacobsen, bød velkommen til de fremmødte, hvorefter han gik over til dagsordenens første punkt.

Valg af dirigent

Formanden foreslog Henning Jürgensen valgt. Der var ingen andre forslag, og Henning Jürgensen takkede for valget og gennemgik vedtægternes bestemmelser omkring af-holdelse af ekstraordinær generalforsamling. Efter denne gennemgang konkluderede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Valg af referent

Thorning Eriksen blev foreslået og valgt uden modkandidater.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Følgende 5 medlemmer valgtes til bestyrelsen uden modkandidater:

Allan Mattesen Jacobsen

Finn Hedegaard

Hans Diedrichsen

Jens Chr. Malle

Thorning Eriksen

Som suppleant til bestyrelsen valgtes uden modkandidater

Andreas Schütt

Fastsættelse af kontingent for 2018/19

Kontingent for sæsonen 2018/19 blev fastsat uændret til 250 kr. pr. medlem.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Paul-Erik Jensen valgtes som revisor. Da der ikke var forslag til revisorsuppleant be-myndigedes bestyrelsen til at afdække den post.

Dirigenten afsluttede herefter kl. 19.25 generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

For referat

Thorning Eriksen

 

Se flere populære nyheder fra TMTH.dk

Pressemeddelelse: Damgaard er tilbage

Efter en pause fra tophåndbold er stregspiller Mikkel Damgaard tilbage i...
3 uger siden

Meyer: Vi har fundet en base

TM Tønder vandt for tredie kamp i træk og har endegyldigt...
4 uger siden

Tabte til os selv

Det lyder helt grotesk, men allerede efter 3-4 minutter burde TMT...
1 uge siden

Sikker etmålssejr

TM Tønder er begyndt at være helt klar fra start og...
4 uger siden

TMT tæver tophold

TMS Ringsted kom til Tønder for at sikre sig de to...
2 dage siden

Wolle: Ekstrem jævnbyrdig Række

Rent pointmæssigt fik TM Tønder ikke den håbede sæsonstart. Efter udekampen...
3 uger siden

En af de sværeste opgaver

Efter en lidt bøvlet start med overraskende nederlag til Roskilde og...
5 dage siden

Stolpe ud mod HØJ

TM Tønder førte 1-0 og 2-1, men så var det også...
2 uger siden

Turen går til Otterup

Alle kampe er vigtige, alle kampe kan vindes og alle kampe...
2 uger siden

TM Tønder møder topholdet

Søndagens opgave i Tønderhal 2 bliver en af de rigtig svære....
3 uger siden

Damer spiller oprykningskamp

TMT’s dygtige damer spiller på torsdag d. 8/12 kl. 19.50 oprykningskamp...
1 dag siden

Rikke er frivillig

Når TM Tønders elitehold spiller hjemmekamp, så sidder Rikke Windfeld ofte...
4 uger siden