Generalforsamling i støtteforeningen

Generalforsamling i støtteforeningen

Kære medlem af TM Tønders støtteforening

Til støtteforeningens medlemmer.

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkaldes der herved til ordinær generalforsamling
Torsdag den 12. august 2021 kl. 17.00 i Klublokalet i Hal 2 (Tønder Sport- & Fritidscenter, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder)med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Behandling af indkomne, godkendte forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  • Den siddende suppleant, Andreas Schütt, ønsker at udtræde af bestyrelsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
  • Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Med venlig hilsen

TM Tønders Støtteforening

Allan Mattesen Jacobsen

Formand
Bestyrelsen 2020/21
Formand Allan Mattesen Jacobsen, mobil 5129 3350, mail allan@mattesen.eu
Næstformand Jens Chr. Malle, mobil 5151 5268, mail jenschrmalle@gmail.com
Kasserer Hans Diedrichsen, mobil 2169 1611, mail hansd0048@gmail.com
Sekretær Thorning Eriksen, mobil 2276 4633, mail rylen65@c.dk
Bestyrelsesmedlem Finn Hedegaard, mobil 2968 1960, mail fh@toha.dk

CVR 39373513

MobilePay 65480