TM Tønder støtteforening: Ordinær generalforsamling fredag den 24. maj 2024 kl. 17.30

Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling
I henhold til vedtægternes bestemmelser indkaldes der herved til ordinær generalforsamling
Fredag den 24. maj 2024 kl. 17.30 i Tønderhallerne, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder (mødelokale 5 – mødelokalet ovenpå Tønderhal 2) ,med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Behandling af indkomne, godkendte forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg som bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode er: Allan Mattesen Jacobsen (villig til genvalg) & Finn Hedegaard (villig til genvalg)
På valg som suppleant: Ernst Johannsen (villig til genvalg)
Ikke på valg – valgt for en 2 årig periode i 2023: Jens Christian Malle, Marius Peter Olesen samt Torben S. Lund
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Peter Gregersen (villig til genvalg) & Andreas Schütt (villig til genvalg)
9. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
TM Tønders Støtteforening
Allan Mattesen Jacobsen

Formand


Bestyrelsen 2023/24
Formand Allan Mattesen Jacobsen, mobil 5129 3350, mail allan@mattesen.eu
Næstformand & sekretær Jens Chr. Malle, mobil 5151 5268, mail jenschrmalle@gmail.com
Kasserer Finn Hedegaard, mobil 2968 1960, mail fh@toha.dk
Bestyrelsesmedlem Marius Peter Olesen, mobil 24877381, mail mariusbirthe@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Torben S. Lund. mobil 60174262, mail torsnug@outlook.dk
Suppleant Ernst Johannsen, mobil 2061 2095, mail ernstjohannsen@jubii.dk
CVR 39373513

MobilePay 65480