Sydbank: Et fyrtårn som TMT giver stolthed

Sydbank er projekt 26 Partner

Sydbank har været en af TM Tønders større sponsorer gennem mange år, og banken er også en af klubbens Projekt 26 Partnere, der fortsat støtter klubben økonomisk.

Filialdirektør Tommy Schneidelbach Pedersen er glad for at være blandt partnerne:

”Det er vigtigt for Sydbank, at være sponsor for en klub som TM Tønder. Klubben sætter Tønder og egnen på landkortet, og det bakker Sydbank op om – strategisk og brandingmæssigt. Jeg er overbevist om, at vores kunder er glade for, at vi har et elitehold i kommunen, som vi bakker op om. Det giver sammenhængskraft og unge tilflyttere til området. Det er klubben lykkedes med, og det er betydningsfuldt,” siger filialdirektøren.

Tommy Schneidelbach Pedersen peger også på klubbens mange frivilliges engagement og store indsats som et stort aktiv:

”De frivilliges indsats er medvirkende til, at klubben kan holde det høje niveau. De mange frivillige brænder virkelig for klubben, og det er megafedt. Jeg vil derfor også gerne rose de frivillige, for de er faktisk limen, der binder vores sponsorat sammen med TM Tønder, ” siger en begejstret filialdirektør.

Sydbank støtter mange større og mindre sportsklubber i kommunen:

”Vi støtter bredt, men det er helt klart, at vi skal støtte et sportsligt fyrtårn som TM Tønder. Det er det eneste hold i kommunen, der spiller på et så højt niveau, og det giver en stolthed i området over, at det kan lade sig gøre at have et elitehold – og at vi også kan være med her på vestkysten. Samtidig samarbejder TM Tønder med de mindre håndboldklubber i kommunen. Det giver sammenhold og er meget vigtigt, hvis TMT fortsat skal være hele kommunens hold,” siger Tommy Schneidelbach Pedersen.