TM Tønder bidrager med millioner til kommunekassen

truppen 2324

TM Tønder bidrager med millioner til kommunekassen

TM Tønder har brug for øget kommunal investering i samarbejdet for at forblive et fyrtårn for hele kommunen

Torsdag mødes politikerne i Tønder Kommunes økonomiudvalg for at diskutere økonomisk støtte til blandt andet sportsudøvere og kulturelle arrangementer. TM Tønder har et ønske om at styrke Tønder kommunes omdømme og samtidig bidrage til vækst og udvikling i kommunen. En sådan indsats forudsætter imidlertid forståelse for yderligere investering i samarbejdet fra Tønder Kommunes side:

”Investeringen er helt afgørende for klubbens mulighed for at forblive kommunens elitesportslige fyrtårn, der kan trække spillere, sportsinteresserede unge og andre til kommunen. Vi er områdets eneste sportslige fyrtårn og det har stor betydning i forhold til at være et attraktivt sted at bo for unge mennesker, herunder også unge mennesker der vil starte på en ungdomsuddannelse”, udtaler en samlet bestyrelse for TM Tønder.

Ud over at øge kommunens mulighed for at trække nye unge borgere og arbejdskraft til området og markedsføre kommunen, så henter TM Tønder også millioner af kroner direkte til kommunekassen. TMT har siden 2022 haft en strategisk målsætning om, at håndboldspillere, der kontraktlig er tilknyttet TMT, i videst muligt omfang bosætter sig i Tønder kommune.

”Vi har skarpt fokus på at trække spillere og deres familier til Tønder Kommune og vi har stor succes med det. I dag er det et fåtal af spillerne, der ikke bor i Tønder Kommune. Vi gør det for at knytte spillerne til området og for at bidrage til den positive omtale af Tønder Kommune, der af mange betragtes som et yderområde og er et område, der kæmper med fraflytning og faldende børnetal. Den negative udvikling vil vi gerne bidrage til at vende med positive historier”, udtaler bestyrelsen for TM Tønder.

To millioner kroner
Udover at kunne tiltrække nye borgere, så bidrager spillerne, der har bosat sig i kommunen direkte til kommunekassen:

”Spillerne er en potentiel god og stabil arbejdskraft, som sideløbende med deres ansættelse i TMT også arbejder i Tønder kommune både ved private erhvervsdrivende og i offentlige virksomheder. Dermed bidrager de direkte til Tønder kommunes økonomi gennem en øget kommunalindtægt via bloktilskuddet samt et øget kommunalskatteprovenu til Tønder kommune”, forklarer bestyrelsen.

Klubben har sat tal på de afledte økonomiske konsekvenser af TMTs bosætningsstrategi i forhold til Tønder kommunens indtægter. Opgørelsen viser, at klubben i sæsonen 2022/23 tiltrak otte kontraktspillere med samboende. I indeværende sæson er 16 personer flyttet til kommunen, direkte foranlediget af TM Tønders indsats i relation til bosætning.

I indtægter til kommunekassen betyder det, at TMT i denne sæson bidrager med to millioner kroner til kommunekassen via et øget bloktilskud på 1,2 mio. kroner og en øget skatteindtægt anslået til mindst 800.000 kroner. Sæsonen forinden var der tale om en million kroner til kommunekassen som en direkte konsekvens af tilflyttede spillere.

Hertil kommer, at samtlige spillere og hovedparten af deres samboende, der har valgt at bosætte sig i Tønder kommune, tillige har fået arbejde i Tønder kommune eksempelvis ved Kjelkvist A/S, Norsk Hydro A/S, Tønder Revision, Tønder kommune, Feriepartner Rømø og Tønderhallerne, ligesom klubben tidligere har ”leveret” arbejdskraft til eksempelvis PTI, ECCO mv.

Tredje mest omtalte klub
I 2021 gennemførte ”Infomedia” en medieanalyse for Divisionsforeningen Håndbold med henblik på at skaffe et overblik og dokumentation for bl.a. 1. divisionsklubbernes – og dermed TM Tønders – synlighed i medierne. Undersøgelsen viste, at TM Tønder Håndbold var den tredje meste omtalte klub af samtlige daværende 1. divisionsklubber og omkostninger til annoncering blev estimeret til at svare til et tocifret millionbeløb.

God forretning for kommunekassen
”Det betyder, at kommunen, foruden den brandingværdi klubben leverer til Tønder kommune, samlet set tjener to millioner kroner på TM Tønder alene i denne sæson. Oveni dette regnestykke kommer der en række indirekte indtægter til kommunen som følge af, at nye borgere genererer øget økonomisk aktivitet. Alt i alt er håndbolden en god forretning for kommunekassen”, påpeger den samlede bestyrelse.

TMT er langt inde i forberedelserne til sæsonen 2024-2025. Her er der fortsat stort fokus på at fastholde og rekruttere spillere til klubben. I den forbindelse motiveres spillerne til enten at forblive bosiddende i kommunen eller flytte til kommunen.

”Vi håber, at kommunens politikere er opmærksomme på klubbens betydning både i forhold til branding af kommunen og i forhold til den kommunale økonomi, når de torsdag skal diskutere øget investering i samarbejdet med TMT. Vi har brug for et øget tilskud for fortsat at kunne bidrage til udvikling af kommunen”, udtaler den samlede bestyrelse.