Målet er en plads i håndboldligaen i 2026

TM Tønder har klar målsætning

Tønder Kommunes elitehåndboldklub TM Tønder satser i sin nye strategi på udvikling af både talentudvikling og breddeidrætten – og på oprykning til håndboldligaen i 2026.

Tønder Kommunes elitehåndboldklub har et mål: Klubben skal rykke op i den bedste danske håndboldrække i 2026. For at nå det ambitiøse mål arbejder klubben målrettet efter en ny strategi, der både satser på udvikling af talenter, på breddeidrætten og på den kommercielle side af driften.

”Vores elitehold er toppen af kransekagen, som vi selvfølgelig har fokus på, men derudover satser vi både på talentudvikling bl.a.  gennem Tønder Eliteakademi og på breddeidrætten ved et godt samarbejde med alle interesserede klubber i Tønder kommune. Vi tror på, at der er en god synergieffekt mellem elitehold, akademi og klubber, hvor et godt elitehold giver stolthed og lyst til håndbold, der kan tiltrække unge til området, til akademiet og til klubberne. Den udvikling vil igen styrke talent og eliteudviklingen, fordi talentmassen bliver større, siger Stefan Østerby-Jørgensen, formand for TM Tønders bestyrelse.

En stor kulturinstitution

Overskriften for klubbens strategi er ”Projekt 26” og vedrører mere end bare håndbold. TM Tønder Håndbold ønsker at spille en væsentlig rolle i lokalsamfundet. Klubben ønsker ikke kun at måle succes i point på banen, men satser også på andre succeskriterier som eksempelvis bosætningstiltag.

”TM Tønder er ikke kun en håndboldklub, men er en af de helt store kulturinstitutioner i Tønder Kommune, hvor det både handler om sport, om fællesskab og om at skabe miljøer, hvor mennesker mødes og skaber netværk. Samtidig handler det om bosætning, hvor vi trækker spillerne til området, hvor de bosætter sig og bliver lokalt forankrede”, forklarer bestyrelsesformanden.

Lige nu er 13 af spillerne flyttet til Tønder Kommune for at spille håndbold. Ligesom to samboende er flyttet med til kommunen. Klubben arbejder i den forbindelse tæt sammen med kommunale bolig udlejere i forhold til at finde boliger til de mange ny indbyggere, ligesom klubben rækker ud til virksomheder mv.  for at skaffe arbejde til de nye indbyggere:

”Det er et samarbejde vi sætter virkelig stor pris på og som heldigvis lykkes rigtig godt. Vi er glade for at vi kan være med til at trække nye borgere til kommunen og til at øge arbejdsstyrken i området”, siger Stefan Østerby-Jørgensen.

Kontinuitet på holdet

Udover bosætningen, så arbejder klubben også målrettet med at skabe kontinuitet på holdet:

”Det er en kendsgerning at de håndboldklubber, der har succes, har kontinuitet i truppen. Det arbejder vi målrettet med og har allerede skrevet flere kontrakter, der rækker ud i fremtiden”, siger formanden.

Klubben bliver drevet som en privat virksomhed med jævnlige evalueringer og medarbejderudviklingssamtaler.

Eliteakademiet

Tønder Eliteakademi er en realitet. Flere elever på Det Blå Gymnasium er i gang med TM Tønders træner Lars Krarup som ansat træner på akademiet.

”Lars Krarup kommer med gode erfaringer fra MorsThy, hvor det er lykkedes med at skabe et akademi. Vi er i gang og målet er at vores elitehold og akademiet tilsammen vil være så stærkt et tilbud at det giver tilflytning til området. Der er mange om buddet, så det er vigtigt at vi kan skabe opmærksomhed med et hold, der er godt placeret i de danske håndboldrækker”, siger Stefan Østerby-Jørgensen.

Et af tiltagene for at tiltrække elever er brobygning med efterskoler.

Breddeidrætten

TM Tønder ønsker at være hele kommunens elitehold og har et godt samarbejde med de omkringliggende klubber.

”Det skal udbygges, så vi kan bruge TM Tønders muskler og brand til at løfte klubberne i nærområdet. Vi ønsker et stærkt håndboldmiljø. Jo flere, der spiller håndbold, jo bedre bliver talentmassen og jo flere unge vil benytte sig af eliteakademiets tilbud.”

Pengene

”For at vores plan lykkes, skal vi være dygtige på det kommercielle område, for penge er en nødvendighed for at drive TM Tønder. Der skal en gulerod til at trække de rigtige spillere til Tønder”, siger bestyrelsesformanden.

TM Tønder har derfor etableret Projekt 26 Partnere, hvor sponsorerne binder sig indtil 2026. Foreløbig har 15 sponsorere allerede tegnet sig som partnere. Klubbens mål er 20 aftaler, hvilket klubbens nye direktør bl.a. arbejder målrettet på at opnå.

”Det giver os bedre mulighed for at udvikle klubben og sikre kontinuiteten på holdet, når vi kender vores økonomi flere år frem. Heldigvis har 15 virksomheder kunnet se ideen og er villige til at bakke os op. Vi vil gerne give noget tilbage og er i løbende dialog med partnerne om samarbejde, udvikling og har en dialog om, hvordan vi bedst kan hjælpe hinanden”, forklarer bestyrelsesformand Stefan Østerby-Jørgensen.

Liga i 2026

Så er det helt store spørgsmål, om strategien rent faktisk kan bringe TM Tønder tilbage i håndboldligaen i 2026:

”Ja! Det kræver blandt andet kontinuitet, en dygtig træner og dygtige spillere samt en større og mere stabil økonomi. Vi kan således bl.a. konstatere, at klubber med den ”mindste økonomi” i Hånboldligaen har en økonomi til alene personaleomkostninger, som svarer til vores samlede økonomiske målsætning i 2023-2024, som ikke alene skal dække personaleomkostninger”.

Kontinuiteten på holdet er samtidig af afgørende betydning og der er vi allerede godt på vej, ligesom det allerede er lykkedes Lars Krarup at få et meget nyt hold samspillet meget fornuftigt. Aktuelt indfrier 1. divisionsholdets sæsonens målsætning om en femteplads i 1. division. I takt med at vores nye hold bliver endnu mere samspillet, tror vi dog på, at vi kommer til at lægge yderligere lag på i forhold til vores spil og vores resultater. Det kræver imidlertid at vi fortsætter med at være dygtige i alle led; både spillerne, trænere, staben omkring holdet, sportschef, direktør, bestyrelse i vores sportslige og kommercielle arbejde. Vi er godt på vej og jeg er meget fortrøstningsfuld”, lyder det fra TM Tønders bestyrelsesformand.