TM Tønder imødegår kritik.

TM Tønder imødegår kritik.

Tønder Kommunes elitehåndboldklub TM Tønder afviser tidligere spilleres anklager om kontraktfiduser i form at snyd med kørselssedler i perioden fra 2017 til 2019. Og opfordrer samtidig til dialog.

“I modsætning til Spillerforeningen har vi af hensyn til spillerne og i respekt for en mulig forhandling i Håndboldens voldgiftsret ikke ønsket at bidrage eller indgå i en meningsudveksling i medierne, herunder i JydskeVestkysten. Vi har således indtil nu valgt at respektere den interne dialog med Spillerforeningen, ligesom vi naturligvis i fortrolighed har holdt relevante parter informeret om sagen og dens udvikling”, siger klubbens bestyrelsesformand Stefan Østerby-Jørgensen.

På baggrund af de seneste artikler i JydskeVestkysten og især af hensyn til klubbens omdømme, klubbens ansatte – spillere og stab – samt de personer som støtter og følger klubben, føler klubben sig imidlertid nu nødsaget til at forholde sig til kritikken fra enkelte spillere og Spillerforeningen.

“Vi har bestemt ikke opfordret til snyd. Som en af spillerne udtaler i JydskeVestkysten, så har vi faktisk instrueret spillerne i, hvordan de udfylder kørselssedler korrekt”, siger bestyrelsesformand Stefan Østerby-Jørgensen.

Spillerne oplyser til avisen, at Skat har fundet fejl i spillernes indberetninger og at de derfor skal betale skat af de penge, som TM Tønder har betalt dem. Spillerne udtaler i avisen, at de mener, det er TM Tønder, der har ansvaret for, at de ansattes kørsel og udbetalingen af kørselspenge er indberettet korrekt, hvorfor de nu kræver erstatning hos TM Tønder for den skat, som de er blevet afkrævet.

“Her skiller vandene. Vi har instrueret spillerne korrekt og det er i vores optik op til spillerne at udfylde køresedlerne på ret vis, når de afleveres til TM Tønder. Det er deres ansvar. Vi har i nogle tilfælde ikke kontrolleret kørselssedlerne tilstrækkeligt. Der har vi nok haft for stor tillid til spillerne, hvilket vi i dag kan fortryde og beklage. Ansvaret, for indholdet af de kørselssedler, som spillerne selv har udfyldt, må imidlertid efter vores opfattelse være spillernes”, siger bestyrelsesformand Stefan Østerby-Jørgensen.

TM Tønder har tidligere inviteret Spillerforeningen til dialog og opfordrer nu spillerne til at kontakte klubben og få en individuel dialog om og forhåbentlig løsning på sagen.

“Vi står naturligvis ved vores kontrolansvar, idet omfang det har været muligt for os at udøve kontrollen. Men vi er samtidig også forpligtet til at udvise økonomisk ansvarlighed over for den store kreds af personer, som støtter og bakker os op og de spillere, der i dag er ansat i klubben. Derfor har vi heller ikke noget ønske om at afholde udgifter til omkostninger, som i vores optik enten beror på et ukorrekt eller uoplyst grundlag eller ikke er dokumenteret i tilstrækkelig omfang”, siger bestyrelsesformanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen,
TM Tønder Håndbold