TM Tønder Håndbold A/S søger ny Direktør

TM Tønder Håndbold A/S søger ny Direktør

– Sammen er vi stærke.

TM Tønder Håndbold A/S søger en direktør, der kan stå i spidsen for en håndboldklub i udvikling med klare ambitiøse mål for fremtiden. Vi er en klub, der sætter os ambitiøse målsætninger og når dem i samarbejde med vore ansatte og samarbejdspartnere.

Du besidder viljen, evnen og energien til at omsætte og understøtte TM Tønders strategiske målsætninger ud i de kommende år. Samtidig er du i besiddelse af gode personlige værdier, som bygger på et stort engagement, gode samarbejdsevner såvel in- som eksternt, samt en seriøs og ordentlig forretningsførelse i forhold til klubbens drift, styring og udvikling.

Det er endvidere vigtigt, at du er klar til at smøge ærmerne op og derigennem sikrer, at vi får eksekveret på opgaverne og derigennem skaber de resultater, som fremgår af vores strategi. Du skal i dagligdagen kunne samle, motivere og samarbejde med såvel professionelle som frivillige.

I TM Tønder er vi meget opmærksomme på, at vi er ”Stærke sammen” hvorfor sammenholdet og samarbejdet indgår som væsentlige og afgørende faktorer i forhold til at indfri vore ambitioner. Derfor skal du kunne agere i flere krydsfelter og samarbejdsfora, som består af flere centrale spillere som eksempelvis en engageret bestyrelse, en kompetent sportslig stab, mange frivillig ildsjæle, offentlige samarbejdspartnere og et stort sponsornetværk. I disse krydsfelter har vi en forventning til dig, om at du som direktør, går forrest og står i spidsen for at udvikle både organisationen og forretningen omkring klubben.

Jobbet:

  • Du skal pleje og udvikle et sponsornetværk, der i dag tæller over 100 sponsorer, men som ”i morgen” skal udbygges med fokus på øgede sponsorindtægter og vækst inden for sponsorer i Tønder kommune og regionale sønderjyske sponsorer.
  • Du skal samarbejde med en bred vifte af eksterne samarbejdspartnere, herunder også offentlige myndigheder. TM Tønder er Tønder kommunes sportslige flagskib og klubben har et utroligt bredt antal snitflader i forhold til omverdenen.
  • Du skal kunne motivere, fastholde og gerne udbygge organisationen omkring vore frivillige ildsjæle, der skaber fundamentet for at klubben overhovedet kan gennemføre sine aktiviteter.
  • Og så skal du naturligvis sørge for, at der altid er ”orden i penalhuset”, både når det gælder økonomi, regnskab, jura og generel ordentlighed.

Det er afgørende, at du evner at synliggøre og kapitalisere værdien af TM Tønder ved at fastholde, pleje og udbygge de eksisterende sponsoraftaler og samtidig tilføre nye sponsorer.

Din opgave vil således bl.a. kræve, at du kan stå i spidsen for en videreudvikling af en fremtidig salgs- og
markedsføringsstrategi, der bygger på en konceptuel tankegang og fokus på værdisalg. Din opgave bliver
bl.a. at omsætte og oversætte håndbold og passion til en kommerciel værdi, der giver mening for både
klubben og sponsorerne.

Dine kvalifikationer:

Du kan være rundet mange steder i erhvervs- og forretningsverdenen og du behøver nødvendigvis ikke at være født med harpiks på fingrene og en håndbold i hånden. Derimod vil erfaring inden for salg og afsætning blive vægtet. Har du eksempelvis allerede bevidst, at du kan håndtere sponsorer indenfor eksempelvis oplevelsesindustrien og dokumentere resultater i relation hertil, vil det selvfølgelig indgå som et væsentlig aktiv blandt flere.

Du skal være komfortabel med ”at være på”, være synlig og tage ansvar, når det kræver det. Men du behøver ikke nødvendigvis at tage æren selv.

Du kan sætte en retning og en kurs for TM Tønder Håndbold, som er synlig for alle i og omkring klubben, herunder især vores netværk af nuværende og kommende sponsorer, som reelt bidrager til det økonomiske fundament for hele TM Tønder Håndbold A/S.

Derfor skal du kunne levere på, at:

– Sikre at klubbens ambitiøse strategi lever, eksekveres og omsættes til synlige resultater,
– Skabe et attraktivt miljø for vores nuværende og kommende sponsorer,
– Udvikle og øge virksomhedens økonomiske fundament og indtjening,
– Styrke klubbens forretningsudvikling og salg,
– Sikre at vores netværk plejes og styrkes,
– Stå for opbygning af organisation og organisering af events, og
– Sidde for bordenden i den daglige drift

Vi kan tilbyde dig:

Et unikt og sjældent udbudt job for den helt rigtige person med de rigtige kompetencer. Du får mulighed for at blive en central og vigtig aktør for Tønder kommunes sportslige flagskib som helhed og i særdeleshed for klubbens kommercielle aktiviteter i et lokalt og regionalt perspektiv. Du bliver en vigtig frontperson i forhold til klubbens fremtidige forretningsudvikling og promovering. Du får samtidig en central rolle i forhold til vores allerede gode og stabile sponsorer og en vigtig opgave i forhold til vore fremtidige sponsorer.

Vi er en klub med realistiske og realiserbare ambitioner og målsætninger, som er forankret i klubbens strategi for de kommende år. Opgaver som du får mulighed for at føre ud i livet sammen med bestyrelsen og andre gode kræfter i klubben. Du kommer til at tegne klubben og dens aktiviteter, både i forhold til de interne og de eksterne snitflader.

Du får en enestående chance for at arbejde i et krydsfelt af sport, økonomiske resultater, salg og administration, hvor lokal forankring og håndboldkultur kombineres med engagement og passion.

Udfordringer og opgaver løser du i et tæt samspil med en engageret og kompetent bestyrelse, klubbens dedikerede frivillige ildsjæle, en kompetent sportslig stab samt klubbens spillere. Du bliver således en vigtig spiller i et løsningsorienteret miljø, hvor vi i fællesskab skaber resultater og hvor vi har sjæl og hjerte med i opgaveløsningen. Har du modet, energien og lysten til at gribe bolden og opgaven, så er der her en mulighed for at gøre en forskel.

Oplysninger om ansættelsesforhold og øvrige forhold kan fås ved henvendelse til: Bestyrelsesformand Stefan Østerby-Jørgensen, stej@advodan.dk, 61666477.

Ansøgningsfrist: 13. august 2023. Der vil løbende blive holdt ansættelsessamtaler.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

Send din ansøgning til Stefan Østerby-Jørgensen, stej@advodan.dk. Din ansøgning vil blive behandlet i fortrolighed.